{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

呢個係輕悅會員專屬網站~非公開

RELX 一代經典通用彈 – 日本品樂PINO煙彈(3種口味)


 
Pino品樂這個品牌是其中一個最出色的日本品牌,果味像真度極高,唔會得個甜字,食落仲會有陣陣果香係口內徘徊,好似真係食緊個隻水果咁
而品牌特點著重於平衡,雖然沒有什麼特別大的代表口味,但同時亦都沒有什麼缺點。雖然品牌沒有爆款口味,反而每款口味的粉絲都相若,所以想嘗試這個牌子的朋友。可以每款口味都嘗試一次,尋找屬於你自己的專屬口味。